експресбанк Моля изчакайте
EN
Рейтинги
Присъдените кредитни рейтинги на Societe Generale Експресбанк са следните:
 
 Фич кредитен рейтинг  
 Краткосрочен рейтинг
F2
 Дългосрочен рейтинг
А - 
 Дългосрочна рейтингова перспектива
Стабилна
 
Това оценяване е гаранция за професионалната ангажираност на екипа ни,
качеството на международната ни система и отличното управление на риска.
www.fitchratings.com