експресбанк Моля изчакайте
EN

Мисия 

Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си. За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява  модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала.

Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти – индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

Нашите ценности

Чрез припознаването, че всеки има талант и потенциал да успее в живота, Societe Generale Експресбанк се интересува от Вас по човешки начин и използва всички свои ресурси, за да Ви помага в реализирането на Вашите проекти в живота и в развитието на Вашия потенциал.

Всеки ден, ние Ви помагаме да достигнете целите си; ние сме истински партньор в развитието на предприятията, градовете и регионите.


Всеки ден, ние печелим доверието на нови клиенти и нови служители. Успехът на нашата стратегия за устойчиво развитие е базирана на нашите ценностите, възприети от служителите ни: екипен дух, иновативност, отговорност и ангажираност.