експресбанк Моля изчакайте
EN


За Сожелиз България:
 
Сожелиз България е дружество, специализирано в сферата на предлагане на лизингови продукти за български юридически и физически лица. Фирмата стартира дейност през 2005 година и е дъщерно дружество на Societe Generale Expressbank, част от Societe Generale Group – една от водещите финансови институции в Европа.
 
Предлагани лизингови продукти:
 
По тип на лизинга

 • Финансов лизинг без опция с автоматично прехвърляне на собствеността в края на договора (ДДС платимо в началото)
 • Финансов лизинг с опция (ДДС платимо на части, във вноските)
 • Оперативен лизинг
 
По вид на лизингованите активи

 • Лизинг на производствено оборудване
 • Лизинг на строителна техника
 • Лизинг на транспортна техника – товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полу-ремаркета
 • Лизинг на леки автомобили
 
Нашите предимства:

 • Лизингови решения, адаптирани към специфичните изисквания на клиентите
 • Атрактивни условия
 • Бърз отговор
 • Без ограничения в максималната сума на лизинговото финансиране
 • Индивидуален подход
 • Отлични възможности клиентите на Сожелиз България да ползват пълния набор от услуги и продукти на Societe Generale Expressbank


За Сосиете Женерал Факторинг ЕООД

Сосиете Женерал Факторинг ЕООД е част от финансовата група Societe Generale, която развива своя бизнес в три основни направления: Дребно банкиране и финансови услуги с 30 млн. клиенти във Франция и по света;

Глобален инвестиционен мениджмънт и услуги с 336 млрд. евро управлявани активи и 2 560 млрд. евро активи под попечителство към декември 2008 г. и
Корпоративно и инвестиционно банкиране с водещи позиции на пазара на деривати, на европейските капиталови пазари и структурно финансиране.
Като член на международна финансова организация и Factors Chain International (FCI), Сосиете Женерал Факторинг има достъп до значителен брой държави и пазари.

В България Сосиете Женерал Факторинг прилага опита и професионализма на Compagnie Generale D’Affacturage (част от Societe Gelerale Group), която е една от първите и водещи факторинг компании в света.

Като член на FCI, Сосиете Женерал Факторинг извършва факторинг услуги посредством обширна и надеждна мрежа от кореспонденти в системата на FCI и Societe Generale Group.

„Регионален фонд за градско развитие” АД
и инициатива JESSICA


„Регионален фонд за градско развитие” АД („Фондът”) е създаден през 2011 г. Фондът управлява част от ресурса по инициатива JESSICA за България, които идват чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Основната задача на Фонда е да стимулира инвестициите на местната власт и частния бизнес в устойчиви проекти за градско развитие, които имат значим социален ефект, но са с по-ниска от средната за пазара икономическа възвръщаемост и по тази причина не биха били възможни при обичайните форми и условия на финансиране („Градски проекти”). Фондът има за цел да предоставя средства под формата на заеми и дялово участие в проекти за градско развитие в 6те големи града на България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.

Мажоритарен акционер във Фонда е „Сосиете Женерал Експресбанк” АД („СЖЕБ”), а миноритарни акционери са „Елана Холдинг” АД, „Елана Инвестмънт” АД и „Болкан Адвайзърс” ЕАД.

Инициативата JESSICA е съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони. В България по силата на подписано споразумение регионалният фонд получава мандат за управление на 36,9 млн. лева от ресурса на Холдинговия фонд, а водещият партньор във фонда - Societe Generale Експресбанк поема ангажимент да съфинансира проектите на фонда с двойно по-голяма сума - 73,8 млн.лв.

Научете повече на:
http://jessicafund.bg/