експресбанк Моля изчакайте
EN

Спестовна сметка Нови Хоризонти

Нови Хоризонти е начин на спестяване, който ви дава възможност да имате висока доходност за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Спестявайте лесно и изгодно:

  • Получавате изключително атрактивен лихвен процент за безсрочна сметка.

  • Довнасяте и разполагате със средствата си без ограничения в избран от Вас офис на Банката:

- В брой

- Чрез превод, нареден на гише в банката като преводите между Ваши сметки в Сосиете Женерал Експресбанк са безплатни.

По Ваше желание имате възможност да спестявате автоматично:

- С превод на определена сума на фиксирана от Вас дата от разплащателна сметка, открита в Банката. Няма ограничения за размера на месечната вноска - можете да промените сумата, когато пожелаете.

- С автоматични преводи над определен остатък - ако не сте сигурни какви средства ще заделяте, можете да изберете определена сума, която да остава по разплащателната ви сметка. Свободните средства над тази наличност директно ще бъдат превеждани по Вашата спестовна сметка Нови Хоризонти.

Актуални лихвени нива

Спестовни сметки Нови Хоризонти могат да бъдат откривани и захранвани само с новопривлечени средства. Не е възможно извършването на операции по сметката чрез Интернет банкиране BankOnWeb.

Характеристики: 

  • Вид валута - лева или евро  
  • Минимален размер за откриване – 500 лева или 250 евро. Ако наличността по сметката падне под този минимум, сумата няма да бъде олихвявана.
  • Срок - спестовна сметка Нови Хоризонти е безсрочна. 
  • Такси и комисионни - съгласно актуалната тарифа на Банката. 

Открийте спестовна сметка Нови Хоризонти във всеки офис на Societe Generale Експресбанк:

Посетете най-близкия до вас банков офис


Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.

Вижте още

Самоспестовна сметка

Сметка с нарастващ лихвен процент в зависимост от сумата, до която имате свободен достъп във всеки един момент без да губите доходност.

Вижте още

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още