експресбанк Моля изчакайте
EN
SEPA - Единна зона за плащания в евро

 

През 2002 г. Европейската общност започна изграждането на Единна зона за плащания в евро – т.нар. SEPA (Single Euro Payments Area). По този начин всички фирми, физически лица, банки и държавни органи имат възможност да извършват плащания на цялата територия на зоната SEPA еднакво достъпно, сигурно и ефективно.

 

Във всички страни от зоната кредитните преводи и директните дебити в евро ще бъдат заменени със SEPA кредитни преводи и директни дебити. Функционалните правила и стандарти за тях вече са опредени на европейско ниво, в т.ч. стандартна система за идентификация на сметките (BIC/IBAN) и формати за файловете (ISO 20022 XML).

 

Крайният срок за миграция на плащанията към SEPA за страните извън Еврозоната, каквато е България, е 31 октомври 2016 г. След тази дата SEPA преводите и директните дебити в евро стават стандартни за зоната SEPA. От 1 февруари 2014 г. това вече е факт за всички страни от Еврозоната.

Рамката на SEPA е в сила за всички фирми, извършващи кредитни преводи и/или директни дебити в евро между страни в Единната зона за плащания в евро.

Зоната SEPASEPA zone


Понастоящем 34-те страни, които съставляват SEPA, са 28-те държави-членки на Европейския Съюз, 3-те страни от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), както и Швейцария, Монако и Сан Марино.

Ползите от SEPA

SEPA предлага на фирмите възможност да оптимизират както взаимоотношенията си със своите клиенти и доставчици, така и процесите на управление на паричните средства чрез:

  • Стандартизирани начини на плащане (преводи и директни дебити)
  • Гарантирани срокове на изпълнение в рамките на 1 работен ден от получаването на превода от банката на наредителя
  • Опростено управление на платежните сметки
  • По-подробна информация, улесняваща равнението на плащанията

SEPA дава възможност по-лесно да развивате дейността на своята фирма отвъд националните граници.

Преводи в SEPA

С въвеждането на SEPA, международните електронни плащания в евро на територията на всички страни от зоната стават еднакво бързо, лесно и икономично. SEPA Ви дава възможност да нареждате стандартни преводи в евро или да изпълните евров директен дебит от всички сметки в SEPA, до които днес имате достъп.