експресбанк Моля изчакайте
EN

Често задавани въпроси за SEPA

Тези често задавани въпроси са валидни за цялата зона SEPA.

 

Обща информация за SEPA

Какво представлява SEPA?

SEPA (Единна зона за плащания в евро) е проект по инициатива на Европейския съюз, който си поставя за цел изграждането на единен стандарт от начини на плащане в евро, общ за всички европейски страни.

Кои страни са включени в рамката на SEPA?

Зоната SEPA включва 28-те страни от Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Монако и Сан Марино.

Как се отразява SEPA на начините на плащане?

Сега начините на плащане, върху които се простира въздействието на зоната SEPA, са:

• национални или международни (сметките трябва да са в банки, регистрирани в зоната SEPA) кредитни преводи в евро, които ще бъдат заменени от SCT (кредитен превод в SEPA)

• национални директни дебити в евро, които ще бъдат заменени от SDD (директен дебит в SEPA)

Каква е нормативната рамка на SEPA?

Директивата за платежните услуги, транспонирана в законодателствата на различните страни, както и Европейски регламент № 260/2012 (краен срок за SEPA) за определяне на техническите изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро.


ЕВРОПЕЙСКИ КРЕДИТЕН ПРЕВОД ИЛИ КРЕДИТЕН ПРЕВОД В SEPA (SCT)

Кого засяга системата SCT?

Системата SCT засяга всички икономически агенти (физически лица, фирми, държавни органи и т.н.), намиращи се в зоната SEPA, без разлика на размера им или предмета на дейността им.

Кои са основните характеристики на кредитния превод в SEPA (SCT)?

Операцията SCT е кредитен превод със следните характеристики:
• банката на наредителя и банката на бенефициента са разположени в зоната SEPA;
• не спешен и изключително в евро
• използване на IBAN
• описание на основанието с максимална дължина 140 знака
• избрана опция „поделени такси“ (SHА) Всички тези характеристики важат за цялата територия на зоната SEPA.

Какво става с касовите преводи?

Касовите преводи (национални или международни) не се влияят от миграцията към SEPA.

Какъв е максималният срок за изпълнение на SCT?

Максималният срок за изпълнение на плащането е един работен ден. Този срок е в сила от 01 януари 2012.

Какъв е максималният срок за отхвърляне на превод от страна на банката на бенефициента?

Максималният срок за отхвърляне на кредитен превод е три работни дни след датата на сетълмент.

Какъв е форматът, който трябва да се използва за преводите SCT?

pain.001.xxx.xx (pain = иницииране на плащането)