експресбанк Моля изчакайте
EN

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ
 1.   Възможност за фикисирана лихва
 2.   Възможност за рефинансиране
 3.   До 30 години
Видео Попитай за твоя кредит сега!

Жилищен кредит с по-добри условия


С жилищния кредит вие имате възможност:

 • да закупите, да ренмонтирате или да построите ново жилище
 • да рефинансирате съществуващ жилищен кредит от друга банка

 

Предимства на жилищните кредити:

 

 • Валута на кредита - Лева или Евро
 • Срок на изплащане -  до 30 години
 • Без такса при предсрочно погасяване след първите 12 месеца
 • Възможност за рефинансиране на кредити от други банки без такса одобрение
 • Възможност за:
       - промоционален лихвен период с по-ниска лихва за първите 2 години
       - фиксирана лихва за първите 10 години
       - ползване на гратисен период
       - равни или намаляващи погасителни вноски 

 

За какво можете да ползвате жилищния кредит:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка 
 • Комбинация от кредит за покупка на недвижим имот за жилищни нужди и извършване на ремонтните и довършителни работи по за
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище

 


 

 • Валута на кредита - Лева или Евро
 • Срок на изплащане -  до 30 години
 • Без такса при предсрочно погасяване след първите 12 месеца
 • Възможност за рефинансиране на кредити от други банки без такса одобрение
 • Възможност за:
       - промоционален лихвен период с по-ниска лихва за първите 2 години
       - фиксирана лихва за първите 10 години
       - ползване на гратисен период
       - равни или намаляващи погасителни вноски 

 

За какво можете да ползвате жилищния кредит:

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка 
 • Комбинация от кредит за покупка на недвижим имот за жилищни нужди и извършване на ремонтните и довършителни работи по за
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище