експресбанк Моля изчакайте
EN
 

Жилищен кредит за покупка на имот

Промоционални условия за периода 01.11.2013 – 28.02.2014 г.
  • възможност за гратисен период до 12 месеца
  • 6.75% в лева или евро за кредити със срок на изплащане до 20 години
  • 0% такса управление
  • 0% такса кандидатстване
  • 0% такса предсрочно погасяване със собствени средства след третата година
  • 0% такса усвояване при рефинансиране на кредити от други банки (1% такса усвояване, минимум 450 лева, за всички останали жилищни кредити отпуснати за срока на промоцията)
Детайлна информация
  • Период на промоцията 01.11.2013 – 28.02.2014 г.
  • Променлива годишна лихва в лева и евро
  • Пример за кредит 50 000 лева/евро за 20 години

 

ГПР: 7.16% за лв. / 7.13% за евро, променлива годишна лихва в лева и евро 6.75%;
Месечна вноска: 380.18 лв./евро,
Обща дължима сума: 92 173.74 лв./91 964.94 евро;
Такса усвояване: 500 лв./евро;
Месечна такса разплащателна сметка: 1.79 лв./0.92 евро;
Без такса за кандидатстване и без такса за управление. Необходимост от застраховка Живот и Имущество за срока на договора за кредит.