експресбанк Моля изчакайте
EN
Международни преводи
Societe Generale Експерсбанк въвежда нова услуга ‘GUARANTEED OUR’ за клиенти, които нареждат валутни преводи в щ.д. с разноски  ‘OUR”, която гарантира постъпване при бенефициента на наредената от клиента пълна сума по превода. 

Нова услуга при плащания в USD

Societe Generale Експерсбанк въвежда нова услуга ‘GUARANTEED OUR’за клиенти, които нареждат валутни преводи в щ.д. с разноски  ‘OUR”, която гарантира постъпване при бенефициента на наредената от клиента пълна сума по превода. 

При ползване на услугата ‘GUARANTEED OUR’, не се удържат допълнителни разноски от сумата на превода от страна на посреднически банки и банките на получателя. Тази услуга се прилага за всички преводи в щ.д. с наредени разноски ‘OUR’.

Независимо от това, че стандартите на SWIFT дават насоки по отношение на  възможното разпределение на разноските при клиентските преводи, съгласно настоящата специфична банкова практика на територията на САЩ  американските банки събират своите разноски от сумата на превода, независимо от първоначалните инструкции на наредителя за поемане на всички разноски.

Чрез въвеждането на услугата  "GUARANTEED OUR", Societe Generale Експресбанк гарантира, че насрещната страна ще получи наредената сума в пълен размер. 

Предимства на услугата "GUARANTEED OUR"

 • гарантира , че насрещната страна ще получи наредената  сума в пълен размер;

 • защитава от непредвидени претенции за плащане на разходи на други банки:няма да се налага да  плащане на  неизвестни предварително такси  за превода  в неопределено бъдеще време;

 • прозрачност на разходите по превода.


Как да наредя валутен превод в USD и да ползвам услугата ‘GUARANTEED OUR’?

 • всички плащания в USD, наредени с опция "OUR" ще се третират като
  "OUR guaranteed".

Такси за услугата GUARANTEED OUR:
Клиентът заплаща  всички разноски по превода съгласно настоящата тарифа на Societe Generale Експресбанк включително и такса за услугата ‘GUARANTEED OUR’, която е 25 щ.д.

Как да осъществите международен превод?

За да изпратите превод във валута е необходимо да попълните нареждане за извършване на превода. С международен банков превод превеждате суми от една банкова сметка в друга, когато сметката на получателя на средствата е открита в чужбина.  Вие можете да наредите превод във валута, различна от оригиналната валута, в която е открита разплащателната ви сметка. За по-големи суми е възможно да се договори различен от обявения за деня валутен курс.

За изпълнение на превода от страна на Societe Generale Експресбанк ви е необходима следната информация/документи:

 • SWIFT код (BIC) на банката на получателя и/или име и адрес на банката на получателя
 • код на банката (ако има такъв) име на получателя номер на сметката на получателя или IBAN, ако банката е в държава от Европейския Съюз
 • основание за плащане
 • други документи (митническа декларация, проформа фактура, договор) - изискват се в зависимост от сумата на превода съгласно действащото валутно законодателство.


Единственото изискване, за да можете да ползвате тази услуга, е да си откриете сметка в Societe Generale Експресбанк.

За да получите превод от чужбина чрез Societe Generale Експресбанк e необходимо да предоставите на изпращача следната информация:

 • SWIFT код и/или име и адрес на на банка - наш кореспондент в съответната валута
 • SWIFT код на Сосиете Женерал Експресбанкиме на клона на Сосиете Женерал Експресбанк, където получателят има открита сметка
 • IBAN на получателяиме на получателБланки за превод 

 • Нареждане за превод в чужда валута
  (формуляр)  
 • Нареждане за превод на  Societe Generale Експресбанк
  (формуляр)
 • Преводно нареждане за кредитен превод към бюджета
  (формуляр)