експресбанк Моля изчакайте
EN

Потребителски кредит ЕКСПРЕСО до 10 000 лв. с одобрение и отпускане за 1 ден!

С потребителски кредит Експресо, само един ден Ви дели от това, което искате!

Когато се нуждаете от средства, Вие искате да ги получите по-бързо, за да осъществите веднага своите желания. Именно за това, потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане.

 

Потребителски кредит Експресо до 10000 лв.

 Условия по потребителски кредит Експресо за 1 ден :

 • Фиксиран лихвен процент за целия срок  -  9,35% в лева
 • Максимален размер на кредита - до 10 000 лева
 • Срок за погасяване:  до 60 месеца
 • Без изискване за поръчител
 • Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката
 • Възможност за допълнителни застраховки Безработица и Временна неработоспособност 

Пример за потребителски кредит при ГПР 11.30% за кредит от 10 000 лева за 5 години :
Фиксиран лихвен процент – 9,35%
Срок – 5 години
Месечна вноска – 209,29 лева
Обща дължима сума – 12 903,52 лева
Такса одобрение – 239 лева
Месечна такса обслужване на разплащателна сметка– 1,79 лв.
*Необходимост от застраховка Живот 

Можете да ползвате потребителския кредит Експресо за:

 •  вашите потребителски нужди
 •  покупка на обзавеждане и битова техника
 •  ремонт
 •  покупка на автомобил 
 • пътуване
 • заплащане на обучение
 • други

Такси и условия "Потребителски кредит Експресо":

 • Такса одобрение на кредита според тарифата за такси и комисиони на Societe Generale Експресбанк.
 • Кредитополучателя/ите на потребителски кредит Експресо трябва да превежда заплатата си (или друг доход на базата, на който е отпуснат кредита) в пълен размер или частично, в размер, покриващ 110% от размера на погасителната вноска по кредита, по сметка в банката.
 • **Застраховка Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитополучателя/ите.

 

*Societe Generale Експресбанк предлага на клиенти, които не могат да превеждат доходите си по разплащателна сметка в банката,  разновидност на кредит Експресо наречен кредит Кеш Експресо. За отпускането на този тип кредит банката изисква поръчител, който трябва да отговаря на същите условия както и кредитоискателя.

Лихвeни условия по кредити:
Потребителски кредити Експресо се отпускат с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.

 

Кандидатствайте за потребителски кредит Експресо в избран от вас офис:
Открийте най-близкия до вас офис

Необходими документи за кандидатстване за потребителски кредит:

 • Копие на личната карта
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя 

 
*При необходимост Банката си запазва правото да поиска представянето и на други, допълнителни документи.