експресбанк Моля изчакайте
EN

Потребителски кредит ЕКСПРЕСО с фиксирана лихва за целия срок

 • Фиксирана лихва за целия срок на погасяване
 • Без изискване за поръчител
 • Срок до 10 години
 • Суми от 1000 лв. до 50 000 лв. ( или от 1000 евро до 25 000 евро)


  Лихвени условия по потребителски кредит Експресо:
  • 6.99%  фиксиран лихвен процент за кредити в лева със срок на изплащане до 7 години
  • 7.55%  фиксиран лихвен процент за кредити в лева със срок на изплащане от 7 до 10 години

Предимства на КРЕДИТ ЕКСПРЕСО

 • Фиксирана лихва за целия срок на погаяване - до 10 години
 • Бързо одобрение и отпускане
 • Кредит до 50 000 лева или до 25 000 евро
 • Прозрачни и атрактивни лихвени условия за целия период на кредита
 • Без изискване за поръчител
 • Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита
 • Преференциални условия при превод на работна заплата и ползване на SMART пакет и/или револвираща кредитна карта
 • Защита със застраховка Живот за срока на кредита
 • Възможност за допълнителна защита със застраховки Безработица и временна неработоспособност

Пример за кредит от 10 000 лeва за 5 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 5.99%
Срок на погасяване: 60 месеца
Месечна вноска: 193.28 лв.
Такса одобрение: 150 лв.
Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв
Обща дължима сума: 11 854.29 лв
ГПР - 7.24%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

Пример за кредит от 10 000 лeва за 7 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 6.99%
Срок на погасяване: 84 месеца
Месечна вноска: 150.88 лв.
Такса одобрение: 150 лв.
Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв. 
Обща дължима сума: 12 974.05 лв
ГПР - 8.11%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

Пример за кредит от 10 000 лeва за 10 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 7.55%
Срок на погасяване: 120 месеца
Месечна вноска: 118.96 лв.
Такса одобрение: 150.00 лв.
Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв. 
Обща дължима сума: 14 640.58 лв
ГПР - 8.56%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

Пример за кредит от 5 000 eвро за 5 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 6.49%
Срок на погасяване: 60 месеца
Месечна вноска: 97.81 евро
Такса одобрение: 76.70 евро 
Месечна такса за обслужване на РС: 0.92 евро 
Обща дължима сума: 6 000.30 евро
ГПР - 7.80%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

Пример за кредит от 5 000 eвро за 7 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 7.49%
Срок на погасяване: 84 месеца
Месечна вноска: 76.67 евро
Такса одобрение: 76.70 евро 
Месечна такса за обслужване на РС: 0.92 евро 
Обща дължима сума: 6 593.88 евро
ГПР - 8.67%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

Пример за кредит от 5 000 eвро за 10 години


Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 8.05%
Срок на погасяване: 120 месеца
Месечна вноска: 60.80 евро
Такса одобрение: 76.70 евро 
Месечна такса за обслужване на РС: 0.92 евро 
Обща дължима сума: 7 482.33 евро
ГПР - 9.11%

Необходимост от:
- превод на работна заплата
- застраховка "Живот" 

 1. period-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image-holder
 2. period-image

Резултат за вашия кредит

*Ако отговаряте на изикванията на Банката.