експресбанк Моля изчакайте
EN

Потребителски кредит Компакт – за обединение на задълженията

Когато имате няколко кредита, искате да ги изплащате лесно и удобно. А защо не и по-изгодно? С потребителски кредит Компакт може да обедините кредитите си, за да плащате само една, по-малка месечна вноска.

Предимства на потребитеслки кредит Компакт:

 • Обединяване на няколко кредита в един
 • Плащате по - малка месечна вноска
 • Погасяване само на една месечна вноска към една банка
 • Намаляване на месечните разходи по обслужване на задълженията Ви
 • Повече свободни средства за лични разходи
 • Сума – до 50 000 лева
 • Срок  – до 10 години
 • Без изискване за поръчител


Условия по потребителски кредит Компакт:

 • 8.65% фиксиран лихвен процент за кредити в лева със срок на изплащане до 10 години


Пример: Кредит с общ размер от 10 000 лева за срок от 10 години
ГПР: 9.98%
Фиксиран Годишен лихвен процент в лева: 8.65%;
Месечна вноска: 124.79 лв.
Обща дължима сума: 15 428.47 лв.
Такса одобрение: 239 лв.
Месечна такса за обслужване разплащателна сметка: 1.79 лв.
Необходимост от застраховка Живот. 

*Ако отговаряте на изискванията на Банката

Такси и условия:

 • Такса одобрение на кредита според тарифата за такси и комисиони на Societe Generale Експресбанк.
 • Кредитополучателя/ите на потребителски кредит трябва да превежда заплатата си (или друг доход на базата, на който е отпуснат кредита) в пълен размер или частично, в размер, покриващ 110% от размера на погасителната вноска по кредита, по сметка в банката.

 • **Застраховка Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитополучателя/ите.

*Societe Generale Експресбанк предлага на клиенти, които не могат да превеждат доходите си по разплащателна сметка в банката,  разновидност на кредит Експресо наречен кредит Кеш Експресо. За отпускането на този тип кредит банката изисква поръчител, който трябва да отговаря на същите условия както и кредитоискателя.

Лихвeни условия по кредити:
Потребителски кредити Компакт  се отпускат с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.

 Кандидатствайте за потребителски кредит Компакт във всеки офис на Societe Generale Експресбанк: Открийте най-близкия до вас банков офис

 Необходими документи за кандидатстване за потребителски кредит Компакт:

 • Копие на личната карта
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя 
 • Документи удостоверяващи задължения към други банки

 
При необходимост Банката си запазва правото да поиска представянето и на други, допълнителни документи.