ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЕКСПРЕСО С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА ЦЕЛИЯ СРОК- ЗА БЪРЗО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА!

Когато се нуждаете от средства, Вие искате да ги получите по-бързо, за да осъществите веднага своите желания. Именно за това, потребителският кредит е с по-кратки срокове за одобрение и отпускане.
С кредит Експресо, само един ден Ви дели от това, което искате!

Вземете потребителски кредит Експресо за 1 ден!

 • Максимален размер на кредита - до 10 000 лева
 • Срок за погасяване: до 60 месеца
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок
 • Възможност за одобрение и отпускане в рамките на един работен ден, ако отговаряте на изискванията на Банката
 • Пример за потребителски кредит при ГПР 11.96% за кредит от 10 000 лева за 5 години
Фиксиран лихвен процент – 9,95%
Срок – 5 години
Месечна вноска – 212,22 лева
Обща дължима сума – 13 079,96 лева
Такса одобрение – 239 лева
Месечна такса обслужване на разплащателна сметка– 1,79 лв.
*Необходимост от застраховка Живот

Такси

Можете да ползвате потребителския кредит Експресо за:

 • вашите потребителски нужди
 • покупка на обзавеждане и битова техника
 • ремонт
 • покупка на автомобил
 • заплащане на обучение
 • другиНеобходими документи за кандидатстване за потребителски кредит:

 • Копие на личната карта
 • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя При необходимост Банката си запазва правото да поиска представянето и на други, допълнителни документи.

Гаранции

 • Задължително условие за кредитополучателя/ите на потребителски кредит Експресо е да превежда заплатата си (други възнаграждения) в пълен размер или частично, в размер, покриващ 110% от размера на погасителната вноска по кредита, по сметка в банката.
 • Застраховка Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитополучателя/ите. *Societe Generale Експресбанк предлага на клиенти, които не могат да превеждат доходите си по разплащателна сметка в банката, разновидност на кредит Експресо наречен кредит Кеш Експресо. За отпускането на този тип кредит банката изисква поръчител, който трябва да отговаря на същите условия както и кредитоискателя.

Лихвен процент

 • Потребителски кредити Експресо се отпускат с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.


 

Eдинен безплатен номер за обаждания от цялата страна от 8.00 до 20.00 всеки делничен ден и от 9.30 до 14.00 в събота.