ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЕКСПРЕСО ДО 50 000 ЛВ. С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ЗА ЦЕЛИЯ СРОК

Възползвайте се от фиксиран лихвен процент по потребителски кредити Експресо над 20 000 лeва/10 000 евро и срок на изплащане до 5 години* :

Специални лихвени условия:


* Офертата е валидна за новоотпуснати кредити. Промоцията не е валидна при рефинансиране на съществуващи кредити в Societe Generale Експресбанк.

Пример за потребителски кредит при ГПР 8.55 % за кредит от     20 000 лева за 5 години.

 • Фиксиран годишен лихвен процент:6,90%
 • Срок: 5 години
 • Месечна вноска: 395,08 лева
 • Обща дължима сума: 24 351,30 лева
 • Такса одобрение: 539 лева
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка: 1,79 лв.
 • *Необходимост от застраховка "Живот"

Пример за потребителски кредит при ГПР 8.16 % за кредит от      10 000 евро за 5 години.

         • Фиксиран годишен лихвен процент: 6.50%
         • Срок: 5 години
         • Месечна вноска: 195,66 евро
         • Обща дължима сума: 12 070,48 евро
         • Такса одобрение: 275,59 евро
         • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка: 0,92 евро.
         • *Необходимост от застраховка "Живот"Предимства на потребителски кредит ЕКСПРЕСО:


 • Максимален размер на кредита - до 50 000 лева
 • Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита
 • Срок за погасяване - до 5 години
 • Без изискване за поръчител
 • Без такса за кандидатстване
 • Без годишна такса за обслужване на кредита
 • Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита
 • Преференциални условия при превод на работна заплата и ползване на SMART пакет и/или револвираща кредитна карта
 • Защита със застраховка Живот за срока на кредита
 • Възможност за допълнителна защита със застраховки Безработица и временна неработоспособност

Кредитен калкулатор

Такси

Можете да ползвате потребителския кредит Експресо за:

                • вашите потребителски нужди
                • покупка на обзавеждане и битова техника
                • ремонт
                • покупка на автомобил
                • заплащане на обучение
                • други


Необходими документи за кандидатстване за потребителски кредит:

                • Копие на личната карта
                • Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя При необходимост Банката си запазва правото да поиска представянето и на други, допълнителни документи.

Гаранции

                • Задължително условие за кредитополучателя/ите на потребителски кредит Експресо е да превежда заплатата си (други възнаграждения) в пълен размер или частично, в размер, покриващ 110% от размера на погасителната вноска по кредита, по сметка в банката.
                • Застраховка Живот, пълна и трайна нетрудоспособност на кредитополучателя/ите. *Societe Generale Експресбанк предлага на клиенти, които не могат да превеждат доходите си по разплащателна сметка в банката, разновидност на кредит Експресо наречен кредит Кеш Експресо. За отпускането на този тип кредит банката изисква поръчител, който трябва да отговаря на същите условия както и кредитоискателя.

Лихвен процент

          • Потребителски кредити Експресо се отпускат с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита.

 
   Eдинен безплатен номер за обаждания от цялата страна от 8.00 до 20.00 часа всеки делничен ден и от 9.30 до 14.00 в събота.