експресбанк Моля изчакайте
EN

Чекове във валута

Чекът е писмен документ, с който едно лице нарежда на своята банка или кредитен институт да преведе или да изплати на посоченото в чека физическо или юридическо лице определена сума.

 

Използвайки кореспондентската си мрежа, Societe Generale Експресбанк издава по нареждане и от името на своя клиент банкови чекове в следните валути:

 • в британски лири и щатски долари, платими срещу Барклейс Банк, Лондон
 • в евро, платими срещу Societe Generale, Париж
   
  Чековете, които Societe Generale Експресбанк издава, са банкови чекове, платими срещу нейни сметки в банки кореспонденти.

  Чековете във валута ви дават възможност да извършвате плащане по две причини:
   
 • Когато изрично е указано да се ползва чек като форма на плащане. Обикновено се изисква ползване на чекове когато не са обявени конкретни сметки и банки, към които да се насочи определеното плащане. В повече от случаите това са плащания:
  - на различни такси за учебни заведения
  - на абонаменти за вестници и списания на участия в международни конференции, симпозиуми, конгреси
  - на такси за изпити (TOEFL, SAT, GMAT и др.)
  - по търговски или нетърговски сделки
  - за издръжка на близки и роднини

 • Чековата форма на плащане е по-евтина от банковия трансфер.
За кого са предназначени чековете във валута:
 
За всички индивидуални клиенти, български и чужди граждани, които имат открита разплащателна или спестовна сметка в Банката.

Как може да бъде издаден чек във валута?
 
Издаването на чекове по нареждане на клиент може да стане във всеки клон на Societe Generale Експресбанк. След попълване на искане за издаване на чек сметката на клиента се задължава със сумата на издавания чек и комисионата на банката съгласно действащата тарифа.