експресбанк Моля изчакайте
EN

ЛОГИЧНАТА КОМБИНАЦИЯ

Със SMART Пакет за индивидуални клиенти Вие получавате най-необходимите продукти и услуги за ежедневно банкиране:

 • Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD
 • Банкова карта по избор:
  -    Дебитна карта Maestro, Visa Electron или V PAY
  -    Кредитна карта с неснижаем остатък MasterCard Standard или MasterCard Gold
 • Интернет банкиране BankOn Web
 • Активно SMS банкиране BankOn SMS
 • Защита на Вашия портфейл и телефон чрез Застраховка Комфорт


Пакет банкови продукти - SMART

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 • При покупка на SMART пакет можете да се възползвате от потребителски кредит Експресо с преференциален лихвен процент.

  Таксата на SMART Пакет зависи от вида на участващата карта:

За Maestro, Visa Electron или V PAY  4.90 лева на месец
За MasterCard Standard  5.90 лева на месец
За MasterCard Gold  7.90 лева на месец


Участващите в SMART Пакет продукти и услуги са освободени от стандартните си периодични такси за обслужване, а Вие заплащате една единствена пакетна такса. Така ползвате до 21,10% отстъпка спрямо стандартната цена на продуктите извън пакета.

В допълнение към тази пакетна цена, с SMART Пакет Вие ползвате и допълнителни отстъпки:

Теглене в брой от банкомат на СЖЕБ

 0  лева
                        
Обслужване на овърдрафт

 0 лева

Обслужване на револвираща кредитна  карта Visa/MasterCard 

 С 20% по-ниска такса за   обслужване

Потребителски кредит   5% отстъпка от таксата за отпускане на кредита* Промоционалните условия са валидни за нови потребителски кредити и не могат да бъдат прилагани за предоговаряне или реструктуриране на съществуващи потребителски кредити.