експресбанк Моля изчакайте
EN

Архив Общи условия

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 28/07/2014г. извършването на плащания към бюджета чрез платежния инструмент БанкОн Уеб ще изисква допълнително средство за идентификация на Клиента.

В тази връзка в Общите условия на Банката са внесени промени в:

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., В.Интернет Банкиране BankOn Webот Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

и

-          Чл.VII.3. чл. VII.4., Д.1. Интернет банкиране BankON Web от Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Текстът на общите условия можете да откриете на линка по- долу.

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от пeтък, 07/03/2014, влизат в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и  платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

На линковете по-долу ще откриете новите Обши условия, в които променените текстове са съответно отбелязани.

Общи условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни
клиенти


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от понеделник, 02/09/2013, влизат в сила нови Общи условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и  платежни услуги за индивидуални и корпоративни клиенти.

Промяната в общите условия е свързана с промени в текстове, касаещи отношенията на банката и клиента при използването на платежни карти.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

“Societe Generale Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 17.07.2013г. влизат в сила нови Общи условия на банката за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, съгласно които се въвежда възможност за клиентите на банката да използват информационни услуги от разстояние, да извършват кредитни преводи от разстояние, както и да сключват договори за финансови услуги от разстояние.

Също така, на 17.09.2013г. в текста на oбщите условия влиза в сила промяна, чрез която вие давате съгласие да получавате поздравителни съобщения, изпратени от банката, по повод на ваши лични празници.

Вие можете да оттеглите това съгласие си по всяко време, чрез писмено изявление до Банката.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Уважаеми клиенти,

“Societe Generale Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 01.06.2012г. е направена промяна в договорите за издаване на дебитни и кредитни карти на корпоративни клиенти. Промяната е свързана със срока и прекратяването на договора за банкова карта.

Текстът на променените договори можете да откриете на линка по-долу.

 

 
Договор за издаване на международни дебитни карти на корпоративни клиенти
ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ И ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ 
 
Уважаеми клиенти,
 
“Societe Generale Експресбанк” АД ви уведомява, че считано от 11.08.2013г. в Общите условия на банката за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти влиза в сила промяна, чрез която вие давате съгласие да получавате търговски съобщения относно банкови продукти и услуги. 
 
Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, чрез писмено изявление до Банката.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ


Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа за постоянно подобряване на качеството на обслужването на своите клиенти, ръководството на “Societe Generale Експресбанк” АД взе решение да бъдат ревизирани текстовете на договорите за потребителски и жилищни кредити.
В тази връзка бихме желали да ви уведомим, че следните условия от договорите, преценени като затрудняващи изпълнението от страна на клиента няма да бъдат прилагани в отношенията на банката с нейните клиенти с потребителски/ жилищни кредити, освен ако клиентът желае те да бъдат изпълнени:

  • Възстановяване на Банката от страна на Кредитополучателя на извънредните разходи, свързани с отпускането, обезпечаването и събирането на кредита
  • Правото на Банката за едностранна преценка за промяна на лихвения процент по кредита при промяна на базисния лихвен процент на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
  • Включването на други разходи в изчислението на ГПР по договор за потребителски кредит „ Експресо” освен номиналната лихва, такси, комисионни и застраховки от задължителен характер
  • Обявяване на кредита за предсрочно изискуем при трайна невъзможност за осъществяване на контакт с Кредитополучателя
  • Включване в задължението на Кредитополучателя при обявяване на кредита за предсрочно изискуем на извънредни разходи, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита