експресбанк Моля изчакайте
EN

Новини

 • НАРАСТВА ТЪРСЕНЕТО НА ФОНДОВЕ В ОБЛИГАЦИИ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СТАНДАРТНИТЕ БАНКОВИ СПЕСТОВНИ ПРОДУКТИ

  От началото на 2018 г. се наблюдава нарастване на интереса към  фондове, инвестиращи в облигации. По данни на експертите от Сосиете Женерал Експресбанк,  те представляват 67% от всички инвестиции във взаимни фондове. Останалите вложения са разпределени между фондове на паричен пазар (14%) и фондове в акции (19%). Данните обхващат първите 9 месеца на 2018 г. и включват предлаганите от банката над 21 взаимни фондa.

   

   „Взаимните фондове имат редица предимства за клиента – от една страна, предлагат по-висока възвращаемост в сравнение с традиционните депозити, като доходите от тях са освободени от данък. Също така, инвестицията е достъпна във всеки един момент и не на последно място, фондовете са подходящи за клиенти, които не се занимават професионално с инвестиции“, коментира Людмила Костова, ръководител екип Партньорства и инвестиционни продукти в Сосиете Женерал Експресбанк.

   

  От банката уточняват, че от началото на 2018 г. на най-голям интерес в цялата гама от инвестиционни продукти  на банката се радват фондовете Амунди, като инвестираните средства за този тип продукти са близо 77%. На второ място в предлаганото от Сосиете Женерал Експресбанк портфолио се нарежда продукт, представляващ комбинация от страндартен депозит с по-висока доходоност за избран период и инвестиция във взаимен фонд.  На трето място е търсенето на застраховка Живот с инвестиционен характер.

   

  „Инвестицията във взаимни фондове позволява редовно да спестяваме част от средствата си с индивидуално подбрана стратегия. В последствие е възможно допълнително инвестиране в същия или друг подфонд със суми, съобразени с индивидуалния бюджет и рисков апетит. Това е и причината подобен тип инвестиция да привлича все повече клиенти, които търсят начини за активно управление на спестяванията си“, допълват от Сосиете Женерал Експресбанк.

   

  В западна Европа, взаимните фондове са сред най-атрактивните и предпочитани продукти за управление на свободни средства, нареждайки се в спестовната гама между стандартния банков депозит (почти с нулева доходност към момента) и инвестицията в недвижим имот (с продължителен  процес и период за освобождане на средствата).

   

  България все още стои сравнително назад в класацията по популярност на този тип инвестиция  (около 2.5%), като се нарежда на предпоследно място в Европа според проучване на Европейската Асоциация по Управление на Активите (ЕFAMA).Този процент е значително по–висок в други европейски държави, като например във Франция, Дания, Белгия (над 30%), но показателите сочат, че все повече хора се възползват от предимствата на взаимните фондове. По данни на Българска народна банка към юни 2018г. активите под управление на  местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3 762,4 млн.лева, отчитайки ръст от 21% на годишна база. Вниманието е насочено към чуждестранните инвестиционни фондове, които управляват 57% от общия обем средства, или 2 388,9 млн.лева. Техният размер нараства на годишна база с 451,2 млн. лева (23%).

   

  За Societe Generale Експресбанк

  Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции  в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. 1 600-те служители на Сосиете Женерал Експресбанк се стремят  да предлагат на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени иновативни продукти и услуги.

   

  През декември 2017 г. рейтинговата агенция Fitch Ratings повиши дългосрочния рейтинг на Сосиете Женерал Експресбанк на 'А-', който е възможно най-високият рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България, надвишавайки с едно ниво този на държавата.

   

  • - 99.74% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
  • - 109,3 млн. лева нетна печалба за 2017 г.;
  • - 7 млрд. лв. общ обем на активите към края на 2017 г.;
  • - 151 офиса;
  • - 529 000 клиентa.

  www.facebook.com/sgeb.bg