експресбанк Моля изчакайте
EN

Превалутиране на картови трансакции

Превалутиране на картови трансакции

Какво става, когато използвате Вашата дебитна или кредитна карта, а трансакцията е във валута, различна от тази на Вашата сметка?

На тази страница, ще откриете информация за превалутирането на трансакции, валидна за всички видове банкови карти, издадени от Societe Generale Експресбанк (освен ако не е посочено изрично за каква карта става въпрос).

Как се изчисляват сумите на Вашите трансакции, когато плащате и теглите в различна от Вашата валута?

Когато вашата карта е в BGN и:

 • Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е EUR

  Сумата на трансакцията се превалутира в BGN по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс продава EUR.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е различна от EUR (международни трансакции)

  Сумата първо се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден посочен на сайтовете на картовите организации Visa или MasterCard. За карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%.

  След това, в деня на осчетоводяване на трансакцията, следва превалутиране от EUR в BGN по първия за този ден безкасов курс продава EUR.

Когато вашата карта е в EUR и:

 • Теглите на банкомат или ПОС в България или плащате на ПОС в търговски обект в България и интернет, а валутата на трансакцията е BGN

  Сумата ще се превалутира в EUR по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс купува EUR.

 • Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет и валутата на трансакцията е EUR

  Вашата сметка ще бъде задължена със същата сума в EUR, която сте изтеглили или платили - превалутиране няма.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е различна от EUR (международна трансакция)

  Сумата ще се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден, посочен на сайтовете на картовите организации Visa или MasterCard. За индивидуални клиенти, които ползват карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%. 

Когато вашата карта е в USD и:

 • Теглите на банкомат или ПОС в България или плащате на ПОС в търговски обект в България и интернет, а валутата на трансакцията е BGN

  Сумата се превалутира в USD по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс купува USD.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е EUR.

  Сумата на трансакцията в EUR ще бъде преизчислена в USD по първия в деня на осчетоводяване кръстосан курс EUR/USD, изчислен като съотношение между безкасови курс продава EUR/BGN към курс купува USD/BGN.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата е различна от EUR (международна трансакция)

  Сумата първо се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден, посочен на сайтовете на картовите организации Visa или MasterCard. За индивидуални клиенти, които ползват карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%. 

  След това, в деня на осчетоводяване на трансакцията, сумата се превалутира в USD по първия в деня на осчетоводяване кръстосан курс EUR/USD, изчислен като съотношение между безкасови курс продава EUR/BGN към курс купува USD/BGN.

Какво още е добре да знаете 

Осчетоводяване

Датата на осчетоводяване на картова трансакция може да е различна от датата на самата трансакция. Датата на осчетоводяване е вальора във Вашето извлечение по карта.

Транскации в интернет

 • При пазаруване в интернет се информирайте предварително каква е валутата на трансакциите. Обръщаме Ви внимание, че сайтовете предлагат услуга за преизчисляване на сумата на трансакцията във валутата на Вашата карта, за което начисляват значителна такса за Ваша сметка. Препоръчително е да правите покупките в изписаната валута на сайта, а не във валутата на сметката си.

 • Съществуват и сайтове на български език, които обявяват цени в BGN, но ПОС терминалът е регистриран извън България – т.е. трансакцията е международна и е най-често в EUR.

  Какво се случва с такава операция:
  - Вие плащате избраната стока или услуга в сайта с карта в лева;
  - Картовата организация Visa или MasterCard превалутира сумата от лева в евра;
  - Банката получава сумата на задължението в EUR и превалутира сумата в BGN по първия за деня на осчетоводяване безкасов курс продава EUR.

  Така превалутираната сума (която често е по-висока от обявената на сайта) се изтегля от сметка на картата.

За дебитни карти

За притежателите на дебитни карти и на кредитни карти с неснижаем остатък от Societe Generale Експресбанк, е важно дали ПОС терминалът на интернет сайта е регистриран в чужбина, защото в такъв случай, за плащането се прилага такса от банката по тарифа за индивидуални или бизнес клиенти. Има сайтове на български език (за самолетни билети, търговски сайтове), както и магазини в България (безмитни или други), чиито ПОС терминали са регистрирани в други държави. Това означава, че трансакцията е международна и не е в BGN.

Курс на превалутиране

Превалутиране по централен курс на БНБ не се прилага от 06.10.2016 г.

Банкови пакети

Разгледайте нашите предложения за банкови пакети за индивидуални и бизнес клиенти
Разгледайте нашите предложения за карти за индивидуални клиенти тук
Разгледайте нашите предложения за карти за бизнес клиенти тук