експресбанк Моля изчакайте
EN

Комфорт Бизнес

Застраховка Комфорт защитава Вашата бизнес банкова карта от неправомерно теглене на пари в брой или плащане, в случай на нейната загуба или кражба.

Основни предимства на Комфорт Бизнес:

 • Защитете се срещу загуба или кражба на служебни документи, банкова карта и ключове, 365 дни в годината.

 • Уникални покрития за българския пазар дори и при кражба на служебен мобилен телефон.

 • Атрактивна цена - само срещу 19 лева на годишна база за първата карта и 15 лева за всяка допълнително застрахована банкова карта

  • Възстановяване на разходите за подмяна на Вашите служебни документи и ключове в случай на загуба или кражба

  • Възможност за допълнително застраховане на втори картодържател или сътитуляр по сметка при по-ниска застрахователна премия.
За кого е предназначена застраховка Комфорт Бизнес?
 
Всяко юридическо лице или клиент – свободна професия под формата на юридическо лице, което притежава банкова бизнес карта издадена от Societe Generale Експресбанк може да бъде застрахован при условията на застрахователния продукт Комфорт Бизнес.
 
Какво представлява Комфорт Бизнес?
 
Застраховка Комфорт защитава Вашата бизнес банкова карта от неправомерно теглене на пари в брой или плащане, в случай на нейната загуба или кражба.
Също така, Комфорт Бизнес Ви предоставя допълнително покритие на служебните Ви мобилен телефон, ключове и документи.

Застрахователно събитие Застрахователен лимит в лева*
Неправомерно теглене на пари в брой или плащане с картата 300
Открадната изтеглена сума съпроводена с физическо насилие (до 48 часа след кражбата) 400
Кражба на служебен мобилен телефон 120
Разходи за замяна на служебни документи при загуба или кражба със служебната банкова карта 60
Разходи за подмяна на служебни ключове и брави (на офис, кола, банков сейф) 300

* Застрахованите суми са ограничени до тези лимити за една година или за всяко събитие
 
Застраховка Комфорт Бизнес Ви дава възможност да защите всеки вид бизнес банкова карта на Societe Generale Експресбанк със следните уникални за страната покрития:
 • пари в брой
 • служебен мобилен телефон
 • служебни ключове
 • служебни документи