експресбанк Моля изчакайте
EN

Кредити за оборотни средства

Societe Generale Експресбанк ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната ви стопанска дейност:

  • покупка на суровини и материали
  • покупка на други краткотрайни активи
  • финансиране на текущи разходи

 
Видове кредити за оборотни средства:

Овърдрафт
Краткосрочно кредитно споразумение, по силата на което Societe Generale Експресбанк дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателна сметка до определен кредитен лимит.
 
Револвираща кредитна линия
Краткосрочен банков кредит, с който получавате възможност да погасявате и усвоявате средства многократно в рамките на договорения срок до размера на определен кредитен лимит.
 
Кредити за оборотни средства се отпускат за период от 12 месеца с възможност за подновяване за период до 60 мес.