експресбанк Моля изчакайте
EN

Свободни позиции

Своботни позиции в Societe Generale Експресбанк

Назад Информация за позицията


Специалист Кредитни инструменти – Корпоративни клиенти


Референтен номер: 201809016

Позиция: Специалист Кредитни инструменти – Корпоративни клиенти

Локация: София


Описание на позицията

В Societe Generale Експерсбанк ние помагаме на над 500 000 клиенти да осъществят своите финансови планове като се стремим да им предоставяме гъвкави, достъпни и качествени продукти и услуги. За да изпълним тази мисия, ние разчитаме на нашите над 1500 служители, ценим индивидуалния принос на всеки един и инвестираме в развитието на хората.

Ние успяваме заедно и сме обединени от екипен дух, стремеж към иновации, отговорност и ангажираност. 
 
 

В момента търсим да назначим Специалист Кредитни инструменти – Корпоративни клиенти, който да се присъедини към нашия екип в град София.
 
ОТГОВОРНОСТИ:
■ Регистрира, осчетоводява и администрира одобрени кредити на корпоративни клиенти.
■ Изготвя необходимите документи, при промяна в условията на действащи кредити и подновяването на обезпечения.
■ Администрира издаването и проследяването на банкови гаранции на корпоративни клиенти.
■ Отговаря за коректното администриране на обслужваните кредити, гаранции, обезпечения и застраховки.
■ Изготвя вътрешнобанкови справки във връзка с дейността, както и уведомления по искане на клиента. 


Профил на кандидата

ИЗИСКВАНИЯ:
■ Висше икономическо образование.
■ Опит в сферата на счетоводстовото или в банковата сфера. 
■ Добро ниво на английски език.
■ Отлична компютърна грамотност (MS Office).
■ Аналитични способности, прецизност и точност.
■ Комуникативни способности и умения за работа в екип.
■ Ангажираност и самоинициативност, гъвкавост и възможност за адаптиране към динамично променлива среда. 
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
■ Възможност да работите за финансова институция с водещи позиции на пазара в България;
Мотивиращо заплащане и допълнителни бонуси;
Програми за обучение - вътрешни и външни, международни и локални, онлайн програми или участие в семинари и конференции;
Кариерно развитие - възможност за израстване в йерархията или придобиване на знания в друга сфера чрез функционална мобилност;
■ Приятна работна атмосфера и работа в екип от професионалисти;
■ Възможност да черпите опит от международните практики на групата;
Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване; ваучери за храна; допълнителни дни платен годишен отпуск; преференциални условия при ползване на банковите продукти; и други).Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси, кандидатствате като изпратете подробна автобиография.Ще се свържем само с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.


Краен срок

2019-01-31

Информиран съм, че “Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и обработва лични данни на кандидатите за работа, предоставени с изпратената от тях автобиография и мотивационно писмо, за целите на подбора на служители и с оглед възможността за сключване на трудов договор.

Запознат съм с ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД и давам съгласието си организацията да получи и обработва предоставената чрез тази кандидатура информация и лични данни за целите на подбора и при спазване на действащото законодателство.

Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.