експресбанк Моля изчакайте
EN

Свободни позиции

Своботни позиции в Societe Generale Експресбанк

Назад Информация за позицията


Служител Главна каса


Референтен номер: 20180920

Позиция: Служител Главна каса

Локация: София


Описание на позицията

В момента търсим да назначим Служител Главна каса, който да се присъедини към нашия екип в град София.

Отговорности:
■ Контролира наличностите по разплащателните гишета.
■ Отговаря за комплектоването и изпращането на ценни пратки.
■ Участва в преброяването на наличностите в главна каса.


Профил на кандидата

Изисквания:
■ Висше образование.
■ Опит на сходна позиция в банковата сфера.
■ Отлична компютърна грамотност.
■ Добро владеене на английски език.
■ Отлични комуникативни и междуличностни умения.
■ Ангажираност и самоинициативност, гъвкавост и възможност за адаптиране към динамично променлива среда.

Ние предлагаме:
■ Позиция във водеща международна банка на Българския пазар.
■ Атрактивно възнаграждение и социални придобивки (вкл. допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, допънителен платен годишен отпуск и др.).
■ Обучения и възможности за развитие.


Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси, кандидатствате като изпратете подробна автобиография на sgeb.jobs@socgen.com


Ще се свържем само с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.


Краен срок

2019-01-31

Информиран съм, че “Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и обработва лични данни на кандидатите за работа, предоставени с изпратената от тях автобиография и мотивационно писмо, за целите на подбора на служители и с оглед възможността за сключване на трудов договор.

Запознат съм с ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“ АД и давам съгласието си организацията да получи и обработва предоставената чрез тази кандидатура информация и лични данни за целите на подбора и при спазване на действащото законодателство.

Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.