експресбанк Моля изчакайте
EN

Назад Спонтанна кандидатура

Лични данни

Образование и квалификации

Добави още

Езикови умения

Професионален опит

Добави още

Възможност за започване

Проверка с дума: Въведете по-долу знаците, които виждате на картинката:

Информиран съм, че “Societe Generale Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Давам съгласието си горепосочените лични данни да бъдат обект на обработка от страна на "Societe Generale Експресбанк" АД, за да може банков служител да се свърже с мен. Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.