експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит с промоционален лихвен период за първите 2 години в лева

Жилищен кредит с промоционален лихвен период за първите 2 години

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ С ПРОМОЦИОНАЛЕН  ЛИХВЕН ПЕРИОД ЗА ПЪРВИТЕ 2 ГОДИНИ В ЛЕВА* 
 • 4.19 % фиксиран годишен лихвен процент за първите 24 месеца
 • 5.59 % фиксиран годишен лихвен процент за следващите 96 месеца
 • 5.59 % променлив лихвен процент за кредити в лева за останалия срок
 • Срок на изплащане до 30 години
 • Възможност за рефинансиране на съществуващи кредити от други банки без такса одобрение

  ПРИМЕР ЗА КРЕДИТ 75 000 лв. за 20 години 

  ГПР% – 6.13% за кредити в лева  

  Месечна вноска за първите 24 месеца –  480.17 лева;
  Месечна вноска за следващите 96 месеца – 534.02 лева;
  Месечна вноска за останалия срок от кредита – 534.02 лева;
  Брой погасителни вноски – 240
  Обща дължима сума –  128 792.21 лева
  Такса одобрение – 380лв.;
  Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лева;

  Такса за оценка на имот – 110 лева;
  Държавна такса за вписване на ипотека – 75 лева;

  Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер) за срока на 

  договора за кредит –  4016.35 лева;

  Имуществена застраховка  (ориентировъчен размер) за срока на
  договора за кредит -  926.53 лева


  Направете примерна калкулация за желаните от вас срок и размер на кредита с кредитния калкулатор.


  Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за:
   

  • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
  • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
  • Покупка на общинско/ведомствено жилище
  • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

  *Ако отговаряте на изискванията на банката.

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика