експресбанк Моля изчакайте
EN

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ - ПРОМО

- Без такса одобрение*

Жилищен кредит без такса одобрение

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ В ЛЕВА 

Пример за кредит от 75 000 лв. за 20 години

ГПР% – 5.89% за кредити в лева
Месечна вноска за първите 24 месеца – 480.17 лева;
Месечна вноска за следващите 96 месеца – 526.14 лева;
Месечна вноска за останалия срок от кредита – 526.14 лева;
Брой погасителни вноски – 240
Такса одобрение – 0 лв.
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лева;
Такса за оценка на имот – 110 лева;
Държавна такса за вписване на ипотека – 75 лева;
Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 4000.35 лева;
Имуществена застраховка (ориентировъчен размер) за срока на договора за
кредит - 847.97 лева *

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА– 126 631.18 лева

*Ако избраният застраховател е „Дженерали Застраховане”АД

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

  • Ипотека на недвижимия имот
  • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
  • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика