експресбанк Моля изчакайте
EN

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ - ПРОМО

- Без такса одобрение
- С покрита застраховка "Имущество" за 1 - вата година*

Жилищен кредит без такса одобрение

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ В ЛЕВА 

Пример за кредит от 75 000 лв. за 20 години

ГПР% – 5.89% за кредити в лева
Месечна вноска за първите 24 месеца – 480.17 лева;
Месечна вноска за следващите 96 месеца – 526.14 лева;
Месечна вноска за останалия срок от кредита – 526.14 лева;
Брой погасителни вноски – 240
Такса одобрение – 0 лв.
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лева;
Такса за оценка на имот – 110 лева;
Държавна такса за вписване на ипотека – 75 лева;
Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 4000.35 лева;
Имуществена застраховка (ориентировъчен размер) за срока на договора за
кредит - 847.97 лева *

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА– 126 631.18 лева

*Ако избраният застраховател е „Дженерали Застраховане”АД

*Условия на промоцията

* Условия на промоцията Жилищни кредити (23.11.16 – 28.02.2017 г.), ако отговаряте на изискванията на Банката. В рамките на настоящата промоция банката предлага жилищни кредити без такса одобрение и с покрита застраховка Имущество за първата година.

Как да се възползвате от тези условия?

Кандидатствайте за жилищен или ипотечен кредит (онлайн или в наш офис). Оформете съответните документи по сделката. След учредяване на ипотеката, но задължително преди усвояването на кредита, следва да сключите застраховка Имущество на избрания имот. Ако избраният от Вас застраховател е Дженерали Застраховане АД, то след като представите полица за сключена застраховка за първата година, банката ще Ви възстанови платената премия чрез превод по сметката, посочена в договора за кредит.

Кой може да се възползва от тези условия?

Всички клиенти на банката, подали искане за жилищен кредит в периода на промоцията – 23.11.16 – 28.02.2017 г. и отговарят на изискванията на Банката.
Ако изберете друг застраховател, различен от Дженерал Застраховане АД, то ще може да се възползвате само от отстъпката „без такса одобрение“, но не и от възстановяването на премията за застраховка Имущество за първата година.

Всичко останали условия, не упоменати по-горе (документи, срокове и др.) са съгласно Реда за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити на Societe Generale Експресбанк.

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

  • Ипотека на недвижимия имот
  • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
  • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
  • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика