експресбанк Моля изчакайте
EN

Потребителски кредит с ипотека

Потребителският кредит с ипотека ви дава възможност да получите по-голяма в сравнение със стандартен потребителски кредит сума с дълъг срок на изплащане (до 20 години), като използвате за обезпечение по кредита недвижимо имущество.

 Основни предимства:

 • Без ограничения в размера на кредита (размерът на кредита зависи само от пазарната оценка на обезпечението)
 • Дълъг срок на изплащане (до 20 години)
 • Лесна процедура за отпускане
 • Прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване
   Размер на кредита мин. 5000 лв./ равностойността в евро. 
 • Максимален размер: в зависимост от пазарната стойност на ипотекирания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от Банката.
 • Валута - лева или евро

 • Потребителски кредит с ипотека и фиксиран лихвен процент за първите 120 месеца 
  - 5.80% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите 120 месеца 
  - 5.80% променлив годишен лихвен процент в лева за останалия срок 

Пример за кредит 75 000 лева за 20 години с фиксиран лихвен процент за първите 120 месеца и променлив лихвен процент за останалия срок  на кредита 

ГПР: 6.61% за лева;
Месечна вноска: 548.20 лв.;
Брой месечни вноски: 240
Обща дължима сума: 133 044.91 лв.;
Такса одобрение: 0 лв.;
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка: 1.79 лв.;
Такса за оценка на имота: 110 лв.;
Държавна такса за вписване на ипотеката: 75 лв.; 
Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер): 4 072.82 лв.;  Имуществена застраховка (ориентировъчен размер): 864.05 лв.;

Потребителски кредит с ипотека и променлив лихвен процент в лева за целия срок 
- 5.35% променлив годишен лихвен процент в лева

Пример за кредит 75 000 лева, за 20 години с променлив лихвен процент за целия срок на кредита

ГПР: 6.13% за лева
Променлив годишен лихвен процент 5.35 % в лева
Месечна вноска: 528.71 лв.;
Брой месечни вноски: 240
Обща дължима сума: 128 356.71 лв.
Такса одобрение: 0 лв.
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка: 1.79 лв.;
Такса за оценка на имота: 110 лв.;
Държавна такса за вписване на ипотеката: 75 лв.;
Застраховка „Живот” (ориентировъчен размер): 4025,85лв.;
Имуществена застраховка (ориентировъчен размер): 853.65 лв.;

Такси и условия:

 • Ипотека на завършен недвижим имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 
Погасяване
 • Кредитът се погасява на равни месечни вноски

Лихвен процент


Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. SOFIBOR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти.

Необходими документи:
 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника
 • Документи относно имота, обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести

 

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика