експресбанк Моля изчакайте
EN

Спестявания

Депозит Дуо - депозит и инвестиция във фондове

Депозит Дуо е комбинация от срочен депозит и инвестиция във фондове Амунди, която съчетава пълна сигурност и по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност* от инвестицията.

Вижте още

Стандартен депозит Гарант

Депозит, който ви помага да оптимизирате вашите дългосрочни и краткосрочни проекти като ви осигурява гарантирана висока лихва.

Вижте още

Депозит с периодично изплащане на лихвата

Срочен депозит, който ви позволява да получавате периодично изплащане на лихвите по време на целия период.

Вижте още

Депозит Прогрес

Депозит, съчетаващ гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми.

Вижте още

Самоспестовна сметка

Сметка с нарастващ лихвен процент в зависимост от сумата, до която имате свободен достъп във всеки един момент без да губите доходност.

Вижте още

Спестовна сметка Нови Хоризонти

Нови Хоризонти е начин на спестяване, който ви дава възможност да имате висока доходност за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Депозит Тактика с нарастващ лихвен процент

Депозит, съчетаващ гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми. Довнасяте, колкото и когато пожелаете през първото шестмесечие. Получавате все по-висока доходност, колкото по-дълго спестявате

Вижте още