експресбанк Моля изчакайте
EN

 

Кредити

Открийте точният кредит решение за финансиране вашите краткосрочни или дългосрочни планове и проекти.

Потребителски кредити
Възползвайте се от атрактивни условия при финансиране на своите текущи, краткосрочни и средносрочни нужди.

Жилищни кредити
Реализирайте плановете си за покупка на жилище с жилищен кредит. 

Ипотечен кредит
Получете по-голяма сума на кредита за по-дълъг срок като ползвате за обезпечение собствен имот. 

Фиксирана лихва 4.66% по кредити над 25 000 лв.

- Фиксирана лихва от 4.66%
- Над 25 000 лв.
- До 3 години
- Без поръчител

Вижте още

Фиксирана лихва 5.88%
по кредити над 15 000 лв.

- Фиксирана лихва 5.88% - За суми над 15 000 лв. - Срок до 5 години

Вижте още

Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години- Фиксирана лихва за първите
10 години
- Без такса одобрение

Вижте още

Жилищен кредит с промоционален лихвен период за първите 2 години

- Сега без такса одобрение
- 4.19% фиксирана лихва за първите 24 месеца

Вижте още