експресбанк Моля изчакайте
EN

Банкови сметки

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.

Вижте още

Специална сметка

Societe Generale Eкспресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели.

Вижте още

Съвместна сметка Фамилия

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

Вижте още

Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафтът покрива вашите плащания за времето до постъпване на месечната ви заплата или пенсия по разплащателната сметка.

Вижте още