експресбанк Моля изчакайте
EN
Валутна Търговия
Societe Generale Експресбанк  е маркет-мейкър на на местния междубанков пазар и е един от най-важните участници по отношение на търгуваните обеми.

  • Спот сделки – Сделки на международния валутен пазар с доставка два работни дни, при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки.

.Научете повече за Спот валутни сделки

  • Форуърд – Сделки на международния валутен пазар с доставка на виждане, с вальор над два работни дни при възможно най-добрите котировки, за чуждестранни валути срещу лева и кросове на най-търгуваните световни валутни двойки. 

 Научете повече за Форуърдните валутни контракт 

  • Валутен суап – Две сделки на международния валутен пазар сключени едновременно в срещуположни посоки с доставка на различни дати. Използвани особено често за управление на ликвидността.    

Научете повече за Валутните суапови сделки


За повече информация моля обърнете се към вашият търговски агент или  отдел Финансови Пазари на телефон:

+359 2 937 0574

 

Стандартните обменни курсове на банката са изложени в клоновата мрежа и се променят в съответствие с пазарните движения на международния валутен пазар през деня. Societe Generale Експресбанк предлага договаряне на преференциални обменни курсове за суми с равностойност над 10 000 лв, при обмяна по сметка.

За повече информация моля обърнете се към вашият търговски агент или  отдел Финансови Пазари на телефон:

+359 2 93 70 555 /573 /563 /577

Общи условия

 

BankOn Web

BankOn Web е система за интернет банкиране, чрез която можете да управлявате своите сметки навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, независимо дали сте на път, или в офиса.

Вижте още

Международни преводи

Международните преводи са сигурен начин да изпратите или получите пари чрез системата SWIFT.

Вижте още

Архив Валутни курсове