експресбанк Моля изчакайте
EN

За връзка с отдел Финансови пазари

Катерина Максимова  - Началник Финансови пазари 
+359 2 937 0565/0552

Любомир Александров – Началник Ликвидност
+359 2 937 0572/0552

Калоян Масларски – Началник Продажби и търговия
+359 2 937 0570/0552

Мартин Търпанов – Дилър продажби и търговия
+359 2 937 0571/0552
                                                                                     
Никола Кирилов - Началник валутна търговия
+359 2 937 0574/0552

Павел Кираджиев - Младши Валутен Дилър
+359 2 937 0563/0552                                                                                    

Нелиян Недялков
- Старши Валутен Дилър
+359 2 937 0577/0552                                                                                    

Веселин Бекяров – Старши Валутен Дилър
+359 2 937 0573/0552


Код в Ройтерс: SGEB 

{SGEB}- Валутна Спот търг., Валутни Форърди , Валутни Суапи , Междубанкови Депозити, Контакти
{SGEB01}- Български дългови книжа  
{SGEB02}- ДЦК, ЗУНКОВЕ   
{SGEB03}- Български евробондове 
{SGEB04}-

Код в Блумбърг: SGEB (GO)