експресбанк Моля изчакайте
EN

Максима капитал

Максима Капитал е срочен депозит с авансово изплащане на лихвите.

Максима капитал ви дава възможност да:
 
 • ползвате изгодни лихвени проценти за дълъг период от време
 • изплащате регулярно и разполагате с парите си във всеки момент; при определени условия
 • сте партньор на голяма и стабилна финансова институция

  За кого е предназначен Максима капитал?
   
  Максима Капитал е подходящ за всяка фирма, която разполага със свободни средства за период по-дълъг от три години. 
   
  Какво представлява Максима капитал?
   
  Максима Капитал е срочен депозит с авансово изплащане на лихвите. При еднократно депозиране на сума за срок от 3 или 5 години е възможно да се ползват лихвите преди падежа в течение на срока на депозита с периодичност, избрана от клиента - месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна.
  Изплащането на лихвите става на равни части под формата на рента по разплащателната сметка на клиента в Societe Generale Експресбанк. Така без особени усилия благодарение на редовните доходи от лихви, които Максима капитал осигурява, клиентът може да управлява ефективно бюджета и да посреща без проблем периодичните си плащания.
 
Срок - 3 или 5 години
 
Минимална сума за откриване - 15000 лева или 5000 евро 
 
Периодичност за изплащане на лихвите - месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна
 
Титуляри - фирми, застрахователни компании и пенсионни фондове
 
Възможност за предсрочно прекратяване - по всяко време 
 
В рамките на депозитния срок Societe Generale Експресбанк гарантира постоянен лихвен процент без промяна.