експресбанк Моля изчакайте
EN

Депозит Прогрес

Депозит, съчетаващ гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми.

 

 Основни предимства на Депозит Прогрес:

 • Гъвкав срок, който адаптирате според Вашите желания.

Срокът на Прогрес се разделя на 6 лихвени периода с продължителност от 6 месеца. Вие решавате колко дълго да спестявате, като при изтегляне на депозита запазвате пълния размер на лихвата за всеки приключил шестмесечен период от срока.

 • Растяща доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца

 За разлика от обикновен срочен депозит, който на падеж се подновява със същия лихвен процент, доходността по депозит Прогрес нараства с увеличаване на срока. През всяко следващо шестмесечие лихвеният процент е по-висок, а лихвата се капитализира по вашата депозитна сметка. Лихвените проценти са фиксирани за целия 3-годишен срок на депозита.

 • Допълнително внасяне на суми

 Депозит Прогрес Ви дава възможност да довнасяте по всяко време. Всяка допълнително внесена сума се олихвява с действащия лихвен процент за периода, през който сте направили вноската и така средствата Ви нарастват още по-бързо.

 • Можете да се възполвате от удобен начин да увеличавате сумата по вашия депозит - чрез автоматични периодични преводи с фиксирана сума на определена дата от Ваша разплащателна сметка. Можете да увеличавате или намалявате размера на вноската, когато пожелаете.

 

 Валута

BGN

EUR

USD

За сума равна или над:

1000

500

500

1-во шестмесечие

3.40%

2.70%

1.80%

2-ро шестмесечие

3.70%

3.00%

2.20%

3-то шестмесечие

4.00%

3.20%

2.40%

4-то шестмесечие

4.40%

3.50%

2.70%

5-то шестмесечие

5.10%

4.80%

3.00%

6-то шестмесечие

6.50%

6.30%

5.00%

<p><strong><a class="download" href="/web/files/richeditor/pdf/lihvena-politika/interest-rate-bg-clipri.pdf">Актуални лихвени нива</a></strong></p>

Актуални лихвени нива

 • Валута – лева, евро или щатски долари.
 • Срок – минимум 6 месеца, максимум 36 месеца.
 • Минимална сума за откриване – 1000 лв. или 500 евро/долари.
 • Минимална сума за довнасяне – 500 лв. или 250 евро/долари.
 • Максимална сума за довнасяне – деветкратният размер на сумата при откриване на депозита.
 • Безплатно теглене в брой на датата на падеж на депозита (след изтичане на 36 месеца).
 • Предсрочно прекратяване
При изтегляне на депозита след 6-ия месец от откриването, клиентът получава пълния размер на лихвата, начислена за всяко приключило шестмесечие. За дните на престояване през периода, през който клиентът е изтеглил депозита си, сумата се олихвява с лихвения процент за последния изтекъл шестмесечен период.
 

Открийте депозит Прогрес във всеки офис на Societe Generale Експресбанк:

Посетете най-близкия до вас банков офис

 

Стандартен депозит Гарант

Депозит, който ви помага да оптимизирате вашите дългосрочни и краткосрочни проекти като ви осигурява гарантирана висока лихва.

Вижте още

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Депозит с периодично изплащане на лихвата

Срочен депозит, който ви позволява да получавате периодично изплащане на лихвите по време на целия период.

Вижте още