експресбанк Моля изчакайте
EN
Депозит Дуо

Депозит Дуо е комбинация от срочен депозит и инвестиция във фондове Амунди, която съчетава пълна сигурност и по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност* от инвестицията.

 • Получавате лихвена надбавка от 0,10% до 0,25% по срочния депозит
 • Участвате във фондове Амунди, които са управлявани от най-голямото управляващо дружество на взаимни фондове в Европа, с първокласна репутация и компетентност на световно ниво.
 • Можете да избирате между 4 фонда, според предпочитанията Ви за риск и очаквана доходност.
 • Ако желаете, прехвърляте инвестицията си от един фонд в друг без допълнителни такси.
 • След изтичане на депозита, инвестицията може да бъде запазена без фиксиран срок.
 • Можете да прекратите инвестицията във всеки един момент, като в този случай ще бъде начислен стандартен лихвен процент по депозитната част.

*Предишните резултати от дейността на Фондове Амунди нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на инвестицията Ви във фондове Амунди и доходът от нея могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбите не са гарантирани и съществува риск за Вас да не възстановите пълния размер на вложените средства. Инвестициите във Фондове Амунди не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или от друг вид гарант.

 • Валута – лева, евро, щатски долари.
 • Срок на депозита – 1, 2, 3 години
 • Съотношение депозит/инвестиция
  • 50/50 Лихвена надбавка =0,25%
  • 70/30 Лихвена надбавка =0,15%
  • 85/15 Лихвена надбавка =0,10 %

 • Възможност за инвестиция в 4 фонда Амунди:

      1) Фондове Амунди Европейски акции концентриран
      2) Фондове Амунди Глобални агрегирани облигации
      3) Фондове Амунди Глобални облигации
      4) Фондове Амунди Облигации висока доходност в евро

 • Минимална сума за откриване на срочния депозит – 1000 лева, евро, щатски долари
 • Минимална сума за инвестицията – в зависимост от избраното съотношение

*Предишните резултати от дейността на Фондове Амунди нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на инвестицията Ви във фондове Амунди и доходът от нея могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбите не са гарантирани и съществува риск за Вас да не възстановите пълния размер на вложените средства. Инвестициите във Фондове Амунди не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или от друг вид гарант.