експресбанк Моля изчакайте
EN

Съвместна сметка "Фамилия"

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

Съвместна сметка Фамилия

Сметка Фамилия ви дава възможност:


Ако сметка Фамилия е разплащателна сметка:

 • Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица
 • Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез съгласие за директен дебит
 • Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие за периодичен превод
 • Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт
 • Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка
 • Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, Навсякъде по света с международна карта Maestro, MasterCard  или VISA Electron.
 • Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв*.
 • Ако сметка Фамилия е спестовна сметка:
 • Получавате по-висока лихва в сравнение отколкото в разплащателна сметка
 • възможност да получвате вашите заплати, пенсии и други спестявания по сметката
 • възможност за депозиране на суми по сметката по всяко време по следните начини:
 • Автоматичен трансфер на определни суми на фиксирана дата от вашата разплащателна сметка. Няма ограничения за месечните Размери – можете да внасяте колкото поискате. Можете да увеличавате или намалявате фиксираната сума в зависимост в промяната във вашите доходи.
 • Ако не сте сигурни каква сума искате да заделите, ние ви препоръчваме да използвате опцията автоматичен трансфер на минимална вноска. Вие избирате каква сума да остава по разплащателната сметка, а свободните средства над опоределеното количество директно ще се трансферират в спестовната ви сметка


  Основни предимства:
 • Управлявате семейния бюджет от една единствена сметка, по която постъпват вашите общи доходи от заплати, хонорари или пенсии.
 • Разпореждате се със средствата по смeтката заедно или поотделно без необходимост от упълномощаване.
 • Спестявате с общи усилия с цел покупка на семейно жилище, автомобил, обучение на децата.
 • Изплащате от една сметка погасителните вноски по кредит, по който сте солидарни кредитополучатели.

 

*Според избраното ниво на защита – за повече информация вижте тук.

За кого е предназначена сметка Фамилия?

Клиенти граждани – българи и чужденци, които са семейни двойки.

Какво представлява сметка Фамилия?

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

 • Олихвяване - лихвеният процент може да се променя от банката, като информация за това може да получите в лихвената ни политика, в нашите офиси или на тел. 0700 17 888. Наличността по разплащателната сметка се олихвява веднъж годишно, към 31.12., или при закриване на сметката.
 • Вид валута - лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири.
 • Минимален размер за откриване на спестовна сметка Фамилия – 30 валутни единици.
 • Такси и комисиони – съгласно Тарифата на Банката.

Как да си откриете сметка Фамилия?

Вие можете да откриете сметка Фамилия във всеки клон или офис на Societe Generale Експресбанк, като за целта е нужно да се явите заедно с вашия съпруг/съпруга и да подпишете договор за съвместна сметка.

Повече информация можете да получите от банковите консултанти или
0700 17 888, единен номер за обаждания от цялата страна.