експресбанк Моля изчакайте
EN

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.


Разплащателна сметка
Разплащателна сметка ви дава възможност да:

 • Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица

 • Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез Автоматично плащане на комунални услуги
 • Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие  за периодичен превод

 • Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт

 • Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка

 • Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, навсякъде по света с международна карта по ваш избор: Maestro, VISA Electron, V PAY или MasterCard.

 • Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв*.
 

Основни предимства:

 • Удобство
 • Достъп до пълния набор от банкови услуги/една сметка за всички услуги
 • Прозрачност: Можете да следите всички постъпления и разходи едновременно (да получавате заплатата си, да плащате вноските си, да ползвате овърдрафт) чрез различни канали – в Банката, по телефона, по интернет.

 

*Според избраното ниво на защита – за повече информация вижте тук.

За кого е предназначена разплащателната сметка?

За всички индивидуални клиенти, български и чужди граждани.

Какво представлява разплащателната сметка?

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.

Разплащателната сметка на Societe Generale Експресбанк ви дава достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания.

Лихвени проценти:

Лихвеният процент по разплащателна сметка зависи от салдото по нея и може да се променя в съответствие с лихвената политика на банката. Актуалните приложими лихвени условия можете да намерите ТУК както и на тел. 0800 18 888 или от Вашия персонален банков съветник.

 • Вид валута - лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири.
 • Такси и комисиони – съгласно Тарифата на Банката.

Как да откриете разплащателна сметка?

Можете да си откриете разплащателна сметка във всеки клон/офис на Societe Generale Експресбанк като:

 • Попълните формуляр за откриване на банкова сметка
 • Представите идентификационен документ

Повече информация можете да получите от банковите консултанти или на тел. 0800 18 888, единен безплатен номер за обаждания от цялата страна от 8.00 до 20.00 всеки делничен ден и от 9.30 до 14.00 в събота.