експресбанк Моля изчакайте
EN

Платежна сметка за основни операции

Какво представлява платежната сметка за основни операции?

Платежната сметка за основни операции се води в български левове. С нея се предоставят услугите, посочени в чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС).

 

Лихвени проценти: Прилагат се лихвените условия валидни за разплащателна сметка, актуалните нива ще намерите тук.

 

Такси и комисиони:
Съгласно Тарифата за Платежни сметки за основни операции.

Всички останали услуги се заплащат съгласно тарифата на Банката за индивидуални клиенти.

От 01 февруари 2017 се променят част от таксите по платежна сметка за основни операции, които можете да откриете тук.