експресбанк Моля изчакайте
EN

Платежна сметка за основни операции

Какво представлява платежната сметка за основни операции?

Платежната сметка за основни операции се води в български левове. С нея се предоставят услугите, посочени в чл. 73т, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС).

 

Лихвени проценти: Прилагат се лихвените условия валидни за разплащателна сметка, актуалните нива ще намерите тук.

 

Такси и комисиони:
Съгласно Тарифата за Платежни сметки за основни операции.

Всички останали услуги се заплащат съгласно тарифата на Банката за индивидуални клиенти.