експресбанк Моля изчакайте
EN

Карин Дом


Партньорството на Карин дом и Societe Genеrale Експресбанк се развива вече 5 години, като в основата му е предоставянето на равен достъп до качествени социални услуги на деца със специални нужди.

През март 2012 г. Societe Generale Експресбанк и фондация „Карин Дом” обявиха старта на национална програма „Подкрепи семейство” за ранно детско развитие. Девет месеца по-късно резултатите по проекта са повече от обнадеждаващи: 24 деца и техните семейства от цялата страна получиха равен достъп до качествени социални услуги.

Програмата е реализирала 280 терапевтични сесии с логопед, психолог и рехабилитатор, 156 консултации със социален работник и педиатър, а също и 28 програми, изработени от експерти. До момета, от програмата са се възползвали семейства от 15 населени места в страната: Бургас, София, Русе, Казанлък, Стара Загора, Свиленград, Смолян, Ямбол, Сливен, Несебър, Старо Оряхово, Шумен, Добрич, Балчик и Силистра. Целта на програма „Подкрепи семейство” е да разчупи установените модели на отношение към децата с увреждания и да помогне за преодоляването на предизвикателствата от семейството, без да се налага изоставяне на детето в институция.

Програмата предоставя редица услуги, подпомагащи ранното детско развитие, като част от тях включват оценка на състоянието на детето; индивидуална терапия с рехабилитатор, педагог, психолог; консултации със социален работник и педиатър; участие в групи за игра, а също и изготвяне на домашна програма, по която родителите могат да работят със своето дете в домашна среда.

Сред основните цели на „Подкрепи семейство” са ранната интервенция и интеграция на децата със специални нужди и техните семейства. Родителите, включени в „Подкрепи семейство”, получават насоки и практически съвети от специалисти как да се грижат за правилното физическо и психическо развитие на своите деца.